pengenalan semata-mataMukaddimah semata-mata.pembuka bicara dengan memanjatkan kesyukuranku kepada Rabbku


di atas hidayah dan inayah dan kasih


serta cinta kepada hambaNya.Selawat dan salam ke atas Baginda An-Nabiyul Akhiruzzaman.Muhammad s a w , ahli baitnya,para


salafusolleh,syuhada dan auliya


serta mujahid-mujahid sang pengembala dunia yang menegakkan kalimahMu Ya Allah pada tempat yang paling mulia.
ku persembahkan post pertama ini ..........


dengan penuh kedhaifan dan serendah-rendah diri kepada Tuhanku.


wasilah ini juga hanyalah mau'izah dan peringatan bagiku semata-mata.


Namun jika ada kebaikan serta kemanfaatan


untuk para pembaca dan pencaknanya


semuanya adalah kurniaanya semata-mata.

*takde ape pun senarnye*(introduksi pertama semata-mata)

No comments: